Allt om personlig assistans

Assistansersättning är till för dig med svårigheter som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan behöversärskild personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig med olika saker i livet.
Skulle det vara så att du är i behov av att få särskild hjälp i mer än 20 timmar per vecka, så kan du ha möjlighet att få ta del av personlig assistans. Det finns många behov att ta hänsyn till och för att få ta del av assistansersättning är exempelvis om du har problem med att klä på dig, att du inte kan göra mat på egen hand och behöver hjälp med din mat, att du inte kan kommunicera med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.
Detta är exempel som utgör grunden till att du har rätt till personlig assistans. Skulle det vara så att du har ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om mer hjälp som går att få.Executive and Personal Assistance | Pepper Administrative Services, LLC |  Virtual Assistant NJ
Är fallet att du faktiskt har dessa behov, men det sträcker sig över en kortare tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till ersättning, men det blir via en annan enhet som du ansöker om i den kommun du är bosatt i.
Ersättning för personlig assistans
Först och främst behöver du ett remissdokument från en läkare som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du fåassistans med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig i din vardag. Efter att du har fått ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som blir ansvariga i ditt ärende och som är den myndighet som tar beslut i sådana här ärenden.
Försäkringskassan uppger att de har en handläggningstid som kan ta upp till fem månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få personligassistans. Om det är så att du har personlig assistans innan du har fått något svar av Försäkringskassan och det är ett besked som gör dig berättigad till ersättning. Då är nästa steg att rapportera det till Försäkringskassan och lämna in scheman och handlingar som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de utgifter som assistansen har inneburit innan dittsvar om personlig assistans.
När du har fått ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur personalen skall anordnas. Du kan göra det på egen hand och bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om du vill få hjälp av kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med assistansen. Försäkringskassan rekommenderar att du har tagit det beslutet och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det både påskyndar och hjälper dem i processen.
Beroende på hur du väljer att göra med din personliga assistans. Om du väljer att anlita ett företag eller kommunen eller om du väljer att på egen hand ta hand om rekrytering av personal och anställa på egen hand, så blir det att du får din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det som är mest vanligt att välja är efterskott och det är då att du väljer att avsäga dig ansvar och har tillåtit ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med personliga assistenter som hjälper dig med dina dagliga behov assistansblogg.se.
Tänk på att för att få ta del av assistansersättning behöver du ha skickat in en ansökan om assisterande personal innan du fyller 65 år. Om du gör en ansökan efter att du blivit 65 år, så blir ansökan ogiltigförklarad och kommer istället att övergå till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är bosatt i.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>