วิธีเลือกซื้อร่มพับที่ดี

ผ้าร่ม : ผ้าร่มเป็นสิ่งที่ดึงดูดคุณเข้าหาร่ม เพราะเป็นส่วนที่มีความโด่ดเด่นที่สุดของร่มแล้ว นอกจากความสวยงามของผ้าร่มแล้ว การเลือกความทนทานของผ้าร่มก็สำคัญที่เราต้องใส่ใจในการเลือก โดยจะต้องมีคุณสมบัติทนทานต่อแรงลมและฝนได้ดี ถ้าหากเราเลือกไม่เก่ง ให้สัมผัสส่วนผ้าร่มจะต้องมีความหนาและไม่บางจนเกินไป

ด้ามจับ : เป็นส่วนที่เราต้องจับถืออยู่ตลอดเวลา ด้ามจับของร่มพับจะมีอยู่ 2 แบบคือ มือจับแบบตรงและด้ามจับแบบโค้ง สิ่งที่คุณต้องเลือกคือ ให้เลือกด้ามจับที่ถนัดมือ จะได้ถือร่มในเวลานานๆได้

โครงร่ม : จะเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องใส่ใจในการเลือกซื้อร่มด้วยเหมือนกัน เพราะโครงร่มจะเป็นศูนย์กลางของร่ม เป็นส่วนที่แบกรับน้ำหนัก จึงจำเป็นต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงมากพอ เพื่อที่จะทนต่อแรงลมและแรงฝนได้

ขนาด : การเลือกขนาดร่มขึ้นอยู่กับคุณแล้วครับว่า คุณจะใช้งานร่มแบบไหน ตัวอย่างเช่น ซื้อร่มเพื่อป้องกันแสงแดด คุณอาจเลือกร่มที่มีขนาดใหญ่ จะช่วยป้องกันแสงแดดได้ดีมากขึ้น แต่ถ้าซื้อร่มเพื่อใช้ในการเดินทาง คุณอาจเลือกร่มที่มีขนาดเล็ก เพื่อสะดวกเวลาพกพา เป็นต้น พยายามเลือกเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณหรือพิจารณาจากการใช้งานร่มในลักษณะไหน เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับตัวคุณได้มากที่สุด

ในการเลือกซื้อ ร่มพับ ต้องการเลือกให้ดีว่าจะผลิตแบบไหน จะเป็นแบบ ร่มพับกี่ตอน ร่มพับสองตอน ร่มพับสามตอน ร่มพับห้าตอน ต้องเลือก โครมร่มให้ดี และ เลือกแบบผ้ารวมไปถึงสีให้ชัดเจนด้วย

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>